Legaliseren via Skype uit het buitenland

Logo van SkypeDe aanvaarding van de erfenis moet gelegaliseerd. In Nederland kan dat bij iedere notaris of goedkoper op het gemeentehuis. In het buitenland zou dat betekenen dat je een buitenlandse notaris moet opzoeken of naar een ambassade of consulaat moet gaan. Dat is kostbaar en tijdrovend. Zeker als je in een wat minder aangeharkt niet-westers land woont. Daarom bieden wij voor erfgenamen in het buitenland de mogelijkheid te legaliseren via Skype.

Waarborgen

Je geeft eerst de opdracht voor legalisatie via Skype en rekent die af. Daarna plannen wij een afspraak in om contact te hebben. Je moet dan zorgen dat je voor die datum en tijd ons een kopie van een geldige legitimatie stuurt. Tijdens de sessie onderteken je de aanvaarding van de erfenis. Je toont ons de legitimatie. Wij leggen dat vast. Jij stuurt de ondertekende aanvaarding aan ons toe.

Vaste prijs

Zoals alle producten en diensten, heeft ook de legalisatie via Skype een vaste prijs.