Annuleren

Home  »  Producten  »  Annuleren

Annuleren van een opdracht

Het kan voor komen dat een eerder overeengekomen opdracht geen doorgang kan vinden. Daar zijn natuurlijk dan wel kosten mee gemoeid. De opdracht aan Notariële Diensten valt niet onder het herroepingsrecht van koop op afstand. Het betreft namelijk geen product, maar een dienst. Deze dienst is direct in behandeling genomen, waarbij ook direct al kosten voor u zijn gemaakt. Wij gaan soepel om met annuleringen.

U wil de opdracht opzeggen

Er kunnen redenen zijn waarom u de opdracht wilt stoppen. Is dat aan het begin van het traject dan kan dat door met ons te bellen. Wij overleggen met u en zullen de opdracht staken. U bent eenmalige annuleringskosten verschuldigd.
Is het later in het traject dan zijn er veel meer kosten gemaakt. Onderzoeken aangevraagd, testament bekeken, dat soort werkzaamheden. Niet alleen is daar tijd mee gemoeid, vaak zijn ook facturen van anderen betaald. Wij maken een factuur voor 50% van de overeengekomen prijs. Daarbij zullen externe kosten voor 100% worden doorbelast.
Wilt u de opdracht stoppen? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Wij zeggen de opdracht op

Het kan ook zijn dat wij van Notariële Diensten de opdracht willen annuleren. Bij een eerste controle komen er gegevens naar voren waaruit blijkt dat we geen Verklaring van Erfrecht kunnen opstellen. Dat is het geval als de vragen van de intake niet juist zijn beantwoord. Dat kan per ongeluk of met opzet zijn gebeurd. In alle gevallen hebben wij geconcludeerd dat we geen Verklaring van Erfrecht kunnen opstellen. Ook in dit geval ontvangt u een factuur.
Dit kan ook later in het traject. Bijvoorbeeld als blijkt dat de erfgenamen de erfenis niet willen aanvaarden. U heeft ervoor getekend dat iedereen zuiver zal aanvaarden. Doen ze dat dan achteraf niet, of had u toch niet zo goed met hen overlegd? Dan zijn die kosten, helaas voor uw rekening.

Verklaring alsnog niet in te schrijven in kadaster

U gaf opdracht om een Verklaring van Erfrecht in te schrijven in het kadaster. Achteraf blijkt dat niet mogelijk omdat het onroerend goed niet (alleen) op naam van de overledene staat. U kiest ervoor om dan maar niet in te schrijven. Wij verlagen de factuur met de kosten voor de inschrijving en brengen € 4,50 in rekening voor de annulering.