Hypotheek royement na overlijden

Hypotheek schrappen

De overledene had een hypotheek op diens naam staan. Nu zijn er een paar opties:

  • de hypotheek was voorzien van een levensverzekering en is nu afgelost;
  • de hypotheek was al jaren geleden afgelost;
  • bij de verkoop van de woning wordt het restant van de hypotheek afgelost uit de verkoopopbrengst.

In de eerste twee gevallen kunnen wij die nu doorhalen uit het Kadaster. Voor alle klanten die een Verklaring van Erfrecht door ons hebben laten opstellen bieden wij 10% korting.

Hypotheek met levensverzekering

Indien de overledene een oude hypotheek had (van voor 2013) was deze meestal aflossingsvrij en voorzien van een levensverzekering. Bij het overlijden keert de levensverzekering uit. De schuld is daarmee afgelost. Dat wil niet zeggen dat de hypotheek nu is uitgeschreven uit het Kadaster. Dat kunnen de erfgenamen aanvragen. De notaris zal dan hiervoor een royementsakte opstellen.

Ook nieuwere hypotheken worden nog afgesloten met een levensverzekering. Hierbij is vaker het doel om een partner te beschermen. Komt één van beide te overlijden dan keer de verzekering uit. De schuld daalt zodat de verdiencapaciteit genoeg is om het restant af te lossen. Hierbij blijft dan ook vaak een deel van de schuld in stand.

Al vroeger afgelost

Heel vaak is die hypotheek al jaren geleden afgelost. Maar daarmee is deze niet uit het kadaster uitgeschreven. Dan is dit een goed moment om dat wel te doen. Lang niet iedereen is zich ervan bewust. Als de hypotheek is afgelost, dan bestaat die nog steeds. De akte staat dan namelijk nog ingeschreven in het Kadaster. U kunt wachten tot het huis verkocht is. Op dat moment zal de notaris van de koper de hypotheek doorhalen. Dat is meestal een duurder alternatief, reken maar tussen de 150 en 500 euro.

Aflossen met de koopsom

De hypotheek aflossen met de koopsom is ook een alternatief. Dat is het geval als er een lopende hypotheek is waar nog iets van afgelost moet worden. Met het overlijden is de eventuele hypotheekrenteaftrek vervallen. De bruto kosten van de rente zijn nu gelijk aan de netto kosten. Het is uit financieel oogpunt meestal niet erg verstandig dit lang door te laten lopen.

Nu doorhalen? Heel weinig werk

Wij beschikken al over uw gegevens. Ook denken wij dat we het adres weten waarop de hypotheek loopt. Dat wil zeggen dat we alleen nog de naam van de bank nodig hebben en een rekeningnummer van de bank of andere partij. Als u gebruik maakt van de link in de mail die wij hebben gestuurd, heeft u dit in enkele minuten voor elkaar. Wij zorgen dat de hypotheek snel en zorgvuldig wordt doorgehaald. Rekent u op een gemiddelde doorlooptijd van drie weken.