Notariële Diensten en 3 x ESG

Notariële Diensten en 3 x ESG

ESG

ESG

Wij staan als onderneming midden in de samenleving. Wij werken voor mensen die op een cruciaal punt in hun leven zijn. Als onderdeel van die samenleving hebben ook ondernemingen een verantwoordelijkheid. Die hebben wij als volgt ingevuld.
ESG staat voor Environment (milieu), Social (omgaan met mensen; relaties en medewerkers) en Governance (de manier waarop je met regels omgaat). Als klein bedrijf kunnen wij ons (nog) geen dure rapportages veroorloven. We doen ons best om onze doelen zo duidelijk mogelijk te krijgen en de resultaten te meten.

Milieu

Notariële Diensten wil het milieu zo min mogelijk belasten. Onze werkwijze op zich heeft al een groot positief effect op de milieubelasting. Onze klanten kunnen alles online (via iDIN) doen. Dat wil zeggen dat waar vroeger alle erfgenamen naar een notaris gingen en/of een gemeentehuis, nu al die kilometers zijn vervallen. Wij werken uitsluitend met online digitale dossiers, wij printen dus geen documenten uit een dossier; niet voor de klant, de notaris of onszelf.

Er blijft echter nog wel iets om na te streven. Binnen enkele jaren willen wij CO2 neutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot die wij dan nog hebben, door ons wordt gecompenseerd. Wij stimuleren onze medewerkers om gebruik te maken van OV en fiets. Wij gaan onze servers op “groene servers” overzetten. Wij gaan het gebruik van mail ook zoveel mogelijk beperken.

Social

Een belangrijk doel van Notariële Diensten is om het recht toegankelijk te maken. Dat wil zeggen dat wij alle teksten die wij schrijven zo eenvoudig mogelijk maken. Alle brieven, uitleg en websites worden voortdurend bekeken en herschreven. Het is niet te vermijden dat juridische teksten soms ingewikkeld zijn. Daarbinnen blijven wij streven naar duidelijkheid voor iedereen.
De websites die wij maken geven veel gratis informatie. Dat is een bewuste keuze. Wij willen zoveel mogelijk mensen informeren. Zo is de site Vaarwel.nl een bron van informatie na overlijden. Wij verdienen die inspanning terug door de opdrachten die wij ontvangen.

Ook in ons prijsbeleid zijn wij sociaal. De prijzen zijn relatief laag met de gedachte “hoe meer men zelf doet, hoe lager het tarief” en men betaalt alleen voor hetgeen in dat dossier nodig is; winst is niet ons enige doel.
Specifiek voor overlijdens waarin een minderjarig kind de erfgenaam is, hebben wij de prijs bewust heel laag gehouden. In die gevallen verliest vaak een kind één van de ouders. In die periode willen wij graag dat doen wat nodig is voor een verklaring van erfrecht.

Governance

Binnen ons ESG beleid hebben wij ook onze interne bestuurszaken op orde of werken eraan om die steeds verder te verbeteren. Juridisch gezien zijn onze dossiers van een zeer hoge kwaliteit. Iedere stap is traceerbaar, alle documenten zijn op orde. Ook voldoen wij aan alle regelgeving zoals geheimhouding en AVG, met uitgebreide overeenkomsten. Die bestaan zowel tussen ons en de meewerkende notarissen als tussen ons en de medewerkers.

Ons personeelsbeleid ligt per medewerker vast in een arbeidsovereenkomst en collectief in een arbeidsregeling. Wij voorzien in verzekeringen en een pensioenregeling voor de medewerkers. Binnen die arbeidsvoorwaarden streven wij naar ruimte voor het individu en respect voor ieders opvattingen.