Disclaimer en Copyright

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites van Notariële Diensten, waaronder in ieder geval:

De informatie op de site(s) is door ons met zorg samengesteld en gecontroleerd. Wij hebben alle moeite gedaan om juiste informatie te verschaffen. Helaas ontkomen ook wij niet aan een disclaimer. Het is namelijk altijd mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Notariële Diensten BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook.

Gebruik website

Deze disclaimer geldt voor alle vormen van gebruik zoals in ieder geval:

  • het bezoek aan de website;
  • het bezoek en gebruik van een eventueel afgeschermde omgeving herkenbaar aan de url met mijn. erin;
  • het gebruik van alle opties op de website;
  • de aangeboden diensten en producten
  • het gebruik van de diensten van aangesloten notarissen en andere dienstverleners
  • de informatie die via de website is verkregen.

Lees ook onze Privacy en Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden

Copyright

disclaimer

Notariële Diensten BV is houder van de alle rechten van intellectuele eigendom zoals auteurs- en databankrechten. Deze rechten gelden op alle onderdelen van de site, zoals teksten, illustraties, lay-out, data en techniek.

Het is niet toegestaan deze onderdelen te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of op te vragen. U kunt eventueel voorafgaande schriftelijke toestemming aanvragen.

Handelsnaam

Alle hiervoor genoemde domeinnamen zijn een geregistreerde handelsnaam van Notariële Diensten BV

Wijzigingen disclaimer

Notariële Diensten BV kan op ieder moment deze disclaimer en andere voorwaarden wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan direct in en zijn op alle daarna volgende situaties van toepassing.