Testament beoordelen

U heeft ons opdracht gegeven voor een akte, die gebaseerd is op een testament. In dat testament staan de wensen van de overledene. Wie zijn de erfgenamen en wie moet het testament uitvoeren. Voordat wij inhoudelijk verder kunnen met uw opdracht, moet de notaris het testament lezen.

Wij moeten zorgen dat we de laatste en complete versie van het testament hebben. Dat sturen we aan de notaris ter beoordeling. Die geeft in een kort rapportje daarna de instructies. Wie moeten we aanschrijven? Welke informatie is nog meer noodzakelijk.

Beschikt u niet over de laatste versie van het testament? Dan moet u dat opvragen, of u kunt ons dat opvragen laten doen.