Inschrijven in kadaster

Verklaring van Erfrecht inschrijven in het Kadaster

Logo van het Kadaster

Als er onroerend goed in de erfenis zit, dan is het aan te bevelen om de registratie in het Kadaster te laten wijzigen. Van de persoon die is overleden moet de woning overgezet naar de erfgenamen. Alleen op die manier kan de woning later verkocht en geleverd. Dat vindt plaats doordat de notaris de Verklaring van Erfrecht inschrijft in het Kadaster.

In principe geef je deze aanvullende opdracht direct bij de opdracht om een Verklaring van Erfrecht op te maken. Heb je dat niet gedaan? Ons systeem ziet dat er onroerend goed in de erfenis zit. Je ontvangt een mail met het verzoek om alsnog de aanvullende opdracht te verstrekken. Dat kan dan heel eenvoudig met een bevestiging via een webformulier.

Niet verplicht, wel handig

Het is niet verplicht om de woning op een andere naam te zetten. Sommige notarissen suggereren dat wel. Het is wel goedkoper als je het nu direct zelf regelt. Stel je doet dit pas bij de verkoop en levering. De levering kan dan niet plaatsvinden omdat de woning op een verkeerde naam staat. Je staat dan onder tijdsdruk. Je bent dan vaak afhankelijk van de notaris van de koper. Kortom, je zal dan ongetwijfeld (fors) meer gaan betalen dan als je nu de opdracht geeft.

Hoe dan verder?

Wij onderzoeken of het gemelde onroerend goed op naam van de overledene staat. Is dat het geval, dan verwerken wij de opdracht. Aan het einde van het proces, als de Verklaring van Erfrecht is opgemaakt door de notaris, schrijven wij de verklaring in bij het Kadaster. De aanvullende vergoeding wordt automatisch op de factuur verwerkt. Je ontvangt een bevestiging van het Kadaster als de wijziging is doorgevoerd.

Alles in één keer in het Kadaster

Als de overledene verschillende objecten in bezit had worden die automatisch allemaal overgeschreven. De wijziging in het Kadaster vindt plaats op naam van de overledene, dus niet per object. Dus ook bij iemand die drie huizen in Nederland bezit, staan die na de inschrijving alle drie op naam van de erfgenamen.

Oude Verklaring inschrijven

Het kan voorkomen dat je een oude Verklaring van Erfrecht hebt die niet is ingeschreven in het Kadaster. Inmiddels heb je besloten dat dit toch moet gebeuren. Ook dat kunnen wij voor jou doen. Wij hebben dan de opdracht nodig, die je via Verklaringvanerfrecht.nl kunt geven. Daarna hebben wij een scan van de oude Verklaring nodig.