Kadastrale inschrijving oude Verklaring van Erfrecht

Inschrijven in het Kadaster van een oude Verklaring van Erfrecht

oude verklaring

Het komt geregeld voor dat het Kadaster niet juist is bijgewerkt bij een eerder overlijden. Een voorbeeld: het huis staat op naam van vader. Die is overleden. Moeder is als langstlevende partner de erfgenaam en blijft in het huis wonen. Deze wijziging van de eigendom is niet ingeschreven in het Kadaster. Wat nu als moeder komt te overlijden? De kinderen willen de Verklaring van Erfrecht inschrijven in het Kadaster. Daardoor denken zij de woning te kunnen verkopen.

Helaas, deze inschrijving kan niet plaatsvinden. Daarvoor is namelijk noodzakelijk dat eerst de oude Verklaring van Erfrecht van de eerder overleden vader is ingeschreven.

Het Kadaster is namelijk een logische opeenvolging van juridische stappen. Iedere stap moet voortvloeien uit de vorige. Er is geen inschrijving mogelijk door een stap over te slaan.

Lees ook: Waarom een Verklaring van Erfrecht inschrijving in het Kadaster?

Hoe werkt het?

Je gaf opdracht om een Verklaring van Erfrecht op te stellen en deze in te schrijven in het Kadaster. Onze medewerker heeft direct in het Kadaster gecontroleerd of het door jou genoemde onroerend goed op naam van de overledene staat genoteerd. Dat blijkt niet het geval, dan ontvang je direct bericht. Daarbij heb je een aantal opties. De meest eenvoudige is dat er al een Verklaring van Erfrecht klaar ligt van het vorige overlijden. Je stuurt die met de opdracht aan ons toe en wij zorgen voor de inschrijving in het Kadaster.
We doen het bij wijze van service tegen een zeer laag tarief. Jouw gegevens staan al in ons systeem, er hoeft dus geen controle van zaken plaats te vinden. Je stuurt direct de Verklaring van Erfrecht naar ons toe.

Het kan ook zijn dat er nog geen Verklaring van Erfrecht is van de eerst overleden ouder. Deze kunnen wij dan ook voor jou opstellen en inschrijven bij het Kadaster.