Waarom legaliseren

Waarom legaliseren

Waarom moet ik mijn handtekening laten legaliseren?

De notaris stuurt jou documenten toe die je moet ondertekenen. Daarmee ga je belangrijke verplichtingen aan. Het moet dus onomstotelijk vast staan dat jij ook de persoon bent die de handtekening heeft gezet. Daarom moet die handtekening gelegaliseerd zijn.

Waarom moet ik mij legitimeren?

Je hebt een document aangevraagd bij de notaris. Het spreekt dan voor zich dat je hiermee akkoord bent. Maar is dat wel zo? De notaris vraagt jou om een aanvaarding te ondertekenen. Daarbij moest je vroeger in persoon verschijnen. Voor alle opdrachten die je bij Notariële Diensten doet geldt dat niet meer. Bij ons kan dit namelijk ook 100% online. We gebruiken daarvoor iDIN of eventueel een videoverbinding.

Als je geen gebruik maakt van iDIN, moet je je legaliseren via een videoverbinding of bij een gemeentehuis. Je moet hiervoor een geldig ID-bewijs hebben. Je moet ter plekke een handtekening zetten. Dat noem je legaliseren, het jezelf legitimeren terwijl je een handtekening zet. Dit is ter bescherming van de betrokken personen.

Wat is een geldig ID bewijs

Een geldig ID-bewijs kan veel vormen hebben in Nederland:

  • een ID-bewijs
  • een paspoort
  • een rijbewijs
  • een vreemdelingedocument

Deze documenten hoeven niet van de Nederlandse overheid te zijn, dus ook een Duits rijbewijs is bijvoorbeeld geldig. De belangrijkste eis is wel dat het document nog geldig moet zijn.

Voorbeeld van het nut van legaliseren

Stel het gaat om de aanvaarding van een erfenis. De notaris moet wel zeker weten dat iedere erfgenaam echt persoonlijk de erfenis wil aanvaarden. Het kan zijn dat één van de erfgenamen de erfenis niet wil. Bijvoorbeeld uit angst voor schulden of om persoonlijke redenen. Natuurlijk kunnen de andere erfgenamen er dan belang bij hebben dat er wel snel een handtekening van die erfgenaam onder een aanvaarding komt. Als dit dus niet gecontroleerd wordt, dan ligt misbruik hier op de loer. Dus ter bescherming van alle betrokkenen moet de handtekening gecontroleerd geplaatst worden.

Doe je dat met iDIN, dan is dat geregeld omdat alleen de betrokken persoon toegang heeft tot de bankrekening.

Iedere opdracht die wij ontvangen moet ook gelegaliseerd worden. Wij moeten zeker weten dat de opdracht afkomstig is van iemand die bevoegd is om over de informatie te beschikken. Daarom legaliseren wij iedere opdracht voordat wij informatie delen.

Waar en hoe legaliseren?

Je kunt op verschillende plekken jouw handtekening en ID laten legaliseren. Dat kan bij ieder gemeentehuis of bij iedere notaris. Het is een stuk goedkoper op het gemeentehuis dan bij een notaris.

In het buitenland kun je terecht bij iedere Nederlandse ambassade of consulaat. Ook kan het bij een buitenlandse notaris of soms bij een andere juridische dienstverlener. Dat laatste wisselt per land. Er zijn landen waar geen notarissen bestaan.

Voor alle mensen in het buitenland heeft Notariële Diensten de legalisatie via en videoverbinding opgezet. Dat scheelt enorm in het reizen en de tijd. Omdat er voor ons wel behoorlijk veel individuele tijd mee gemoeid is vragen we er een vergoeding voor.

Kosten legalisatie

legaliseren

Wij proberen de kosten voor het legaliseren zo laag mogelijk te houden. Ondanks dat er voor ons kosten aan verbonden zijn is het legaliseren via iDIN helemaal gratis!

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid van legaliseren bij de gemeente geïntroduceerd. Dat is veel goedkoper dan bij een notaris. De gemeente rekent een bedrag dat verschilt per gemeente, meestal rond de € 15,–. Sommige gemeenten vragen echter veel meer of minder, dus informeer even vooraf. Je hoeft niet bij jouw eigen gemeente te legaliseren. Dat mag dus bij iedere gemeente in Nederland. Soms kan je bij een gemeente alleen terecht na het maken van een (online) afspraak.

Notarissen rekenen meestal rond de € 50 voor een legalisatie. Onze legalisatie via een videoverbinding kost € 35,-.