Hoe lang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht ?

Hoe lang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht ?

Hoe lang duurt het opstellen van een verklaring van erfrecht?

De doorlooptijd om een verklaring van erfrecht op te stellen kan sterk verschillen. Het kan snel gaan als iedereen meewerkt. Binnen een week is soms zelfs mogelijk. De normale doorlooptijd is tussen de drie en zes weken. In uitzonderingsgevallen duurt het langer.

Wat bepaalt de doorlooptijd?

Om een verklaring van erfrecht op te stellen, moeten een aantal onderzoeken uitgevoerd. Die kunnen soms tijd kosten. Over het algemeen hebben wij de meeste onderzoeken grotendeels geautomatiseerd. Het kan dus snel. Soms kost het meer tijd, bijvoorbeeld als er toch een handmatig onderzoek bij de gemeente nodig is. Of het opvragen van een testament dat eerst niet bekend was. Dat soort activiteiten kosten tijd, soms helaas veel tijd.

Bij een verklaring van erfrecht wordt van de notaris verwacht dat hij exact verklaart wie de erfgenamen zijn. Op basis van die verklaring worden banktegoeden en onroerende goederen aan de erfgenamen beschikbaar gesteld. De verklaring heeft dus economisch gezien een belangrijke rol.

Laten we voorop stellen. Wij zijn veel sneller dan de gemiddelde notaris. Ons proces is tot in de puntjes geautomatiseerd. Daardoor is onze doorloopsnelheid zo snel. Ons huidige record staat op 3 werkdagen, na aanvragen hadden we de verklaring bij de klant. Dat lukt trouwens alleen als het een erfenis met een testament op naam is.

Wat doet de notaris?

Er moet veel worden uitgezocht door de notaris. Bij een aantal van die vragen zijn wij bovendien afhankelijk van anderen. Zeker als niet alle stukken direct aanwezig zijn. De notaris moet bijvoorbeeld een exemplaar van het testament opvragen bij een andere notaris. Dan is de notaris afhankelijk van de snelheid van die andere notaris.

De meeste tijd gaat zitten in het eventueel opvragen van gegevens van de Persoonskaart. Dat is een ouderwetse papieren kaart in het archief van de gemeente. Op die kaart zijn de nakomelingen geschreven, voordat het geautomatiseerde systeem werd ingevoerd. Hiermee controleert de notaris of er kinderen zijn. Wij moeten soms naar de gemeente voor dat onderzoek, als er twijfels zijn over het geautomatiseerde systeem (BRP). De gemeente heeft formeel zes weken de tijd om hierop te reageren. Wij doen ons best om dat sneller te laten verlopen.

De notaris moet de gegevens hebben van alle erfgenamen. Die moeten de erfenis aanvaarden. Dat kan heel snel online via iDIN. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld omdat niet alle erfgenamen in Nederland zijn. Bij ons kan er dan gewerkt worden met een videoverbinding.

Wat kan ik zelf doen om het sneller te laten verlopen?

hoe lang

Als je de akte aanvraagt via onze site, heb je al veel gegevens aangeleverd via het aanvraagformulier. Je ontvangt direct een ontvangstbevestiging. Daarin tref je een link om de opdracht te bevestigen, dat kan via iDIN. Direct hierna bij de opdrachtbevestiging zie je welke gegevens de notaris nog meer wil hebben. Hoe meer van die gegevens je al beschikbaar hebt, hoe sneller de procedure kan gaan. Nog sneller dan papier is het natuurlijk wanneer je de stukken al digitaal beschikbaar heeft. Je kunt heel eenvoudig met jouw mobiele telefoon scans van documenten maken.