Waarom duurt het zo lang?

Het afgeven van een Verklaring van Erfrecht kan lang duren. Soms kost het wel maanden. Waarom duurt het zo lang?
Bij een Verklaring van Erfrecht wordt van de notaris verwacht dat hij exact verklaart wie de erfgenamen zijn. Op basis van die verklaring worden banktegoeden en onroerende goederen aan de erfgenamen beschikbaar gesteld. De verklaring heeft dus economisch gezien een belangrijke rol.

Laten we voorop stellen. Wij zijn veel sneller dan de gemiddelde notaris. Ons proces is tot in de putjes geautomatiseerd. Daardoor is onze doorloopsnelheid enorm laag. Ons huidige record staat op 3 werkdagen, na aanvragen hadden we de verklaring bij de klant. Dat lukt trouwens alleen als het een erfenis met een testament op naam is.

Wat doet de notaris?

Er moet veel worden uitgezocht door de notaris. Bij veel van die vragen zijn wij bovendien afhankelijk van anderen. Zeker als niet alle stukken direct aanwezig zijn. Hij moet bijvoorbeeld een exemplaar van het testament opvragen bij een andere notaris. Dan is de notaris afhankelijk van de snelheid van die andere notaris.
De meeste tijd gaat zitten in het opvragen van gegevens van de Persoonskaart. Dat is een ouderwetse papieren kaart in het archief van de gemeente. Op die kaart zijn de nakomelingen geschreven, voordat het geautomatiseerde systeem werd ingevoerd. Hiermee controleert de notaris of er kinderen zijn. Dat klinkt eenvoudig maar de notaris moet ook uitzoeken of er geen kinderen zijn die eerder zijn overleden, of uit andere relaties. De gemeente heeft formeel zes weken de tijd om hierop te reageren. Wij doen ons best om dat sneller te laten verlopen.

Vervolgens moet de notaris de gegevens hebben van alle erfgenamen. Die moeten bijvoorbeeld een kopie van hun ID bewijs opsturen. Dat kan snel, maar soms duurt het ook langer. Bijvoorbeeld omdat niet alle erfgenamen in Nederland zijn. Bij ons kan er dan gewerkt worden met Skype.

Wat kan ik zelf doen om het sneller te laten verlopen?

Als je de akte aanvraagt via onze site, heb je al veel gegevens aangeleverd. Bij de opdrachtbevestiging heb je ook gezien welke gegevens de notaris nog meer wil hebben. Hoe meer van die gegevens je al beschikbaar hebt, hoe sneller de procedure kan gaan. Nog sneller dan papier is het natuurlijk wanneer je de stukken al digitaal beschikbaar hebt. Je kan heel eenvoudig met je mobiele telefoon foto’s van documenten maken.